ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ; ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ?

Spread the love


ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ?

ಕೆಮಿಸ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ (ಸ್ಯಾನಿಟರಿ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 17,955.52 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್-1) 17,471.52 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್‌-2) ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳು 16,999.62 ರೂ.ಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 16,382.52 ರೂ.ಗಳು.

ಗುಮಾಸ್ತ, ಕ್ಲರ್ಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಡಾಡಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 16,564.02 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್-1) 16,116.32 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್‌-2) ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳು 15,729.12 ರೂ.ಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 15,196.72 ರೂ.ಗಳು.

ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ?

ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ?

ಚಾಲಕರು ಕಂ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಯುಜಿಡಿ ಜೆಸಿಪಿ, ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್‌ ಮಷಿನ್, ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 15,777.52 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್-1) 15,354.02 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್‌-2) ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳು 14,991.02 ರೂ.ಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 14,446.52 ರೂ.ಗಳು.

ಚಾಲಕರು ಲಾರಿ/ ಬಸ್/ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್/ ಜೀಪು/ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್‌ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 13,974.62 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್-1) 13,660.02 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್‌-2) ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳು 13,345.42 ರೂ.ಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 12,873.52 ರೂ.ಗಳು.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್, ಮೆಕಾನಿಕ್, ಬಾಲವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ಲಂಬರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಪಂಪು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವರು, ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ (ನೀರು ಗಂಟಿ), ವಾಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ (ನೀರು ಸರಬರಾಜು).

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 14,657.72 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್-1) 14,325.52 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್‌-2) ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳು 13,993.32, ರೂ.ಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 13,509.32 ರೂ.ಗಳು.

ಯಾವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ?

ಯಾವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ?

ಜವಾನರು, ಅಟೆಂಡರ್, ಗಾರ್ಡನರ್, ದಫೆದಾರ್, ಸ್ಮಶಾನ ಕಾವಲುಗಾರ, ಕಾವಲುಗಾರ, ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾರ/ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಕರಕುಶರಲ್ಲದ ಇತರೆ ವರ್ಗಗಳು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 13,974.62 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್-1) 13,660.02 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್‌-2) ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳು 13,345.42 ರೂ.ಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 12,873.52 ರೂ.ಗಳು.

ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸುವುದು, ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಶುಚಿತ್ವಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಳಚರಂಡಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವುದು. ಕಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್‌ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 17,306.52 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್-1) 16,877.52 ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆಗಳು (ಗ್ರೇಡ್‌-2) ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳು 16,448.52 ರೂ.ಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 16,019.52 ರೂ.ಗಳು.

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.Source link

%d bloggers like this: